https://carnegie-travel-agency.blogspot.com/

Vítáme Vás v Carnegie Travel Agency

Amerika a další zajímavé destinace pro Vás

Cestovní agentura Carnegie Travel Agency (CTA) je specialistou na americký kontinent.

Amerika tvoří core-business cestovní agentury CTA, na kterou vhodně navazují produkty a služby pro další destinace, a to jak v České republice, tak v celé Evropě, Asii, Africe a Austrálii.

Nabízí Vám možnost nakupování zájezdů, letenek, ubytování, dopravy a dalších cestovních produktů a služeb na nejlepších webech, které provozují prověřené cestovní kanceláře a společnosti zabývající se cestovním ruchem. Všechny produkty a služby jsou nabízeny v přehledné a jednotné formě.

Snažíme se ušetřit Vám čas a usnadnit nakupování na internetu. Vámi vybraný cestovní portál lze otevřít již na prvé či druhé kliknutí. Naším cílem je přinést Vám vybrané a ověřené internetové stránky, ve kterých můžete snadno, jednoduše a bezpečně nakupovat Vámi požadované zboží nebo služby s důrazem na cestování.

Spolupracujeme s erudovanými cestovními kancelářemi nabízejími i úplně nové trasy zájezdů, které také zahrnují místa, která se původně moc nenavštěvovala. Klienti u námi prezentovaných cestovních kanceláří oceňují zejména, když je zajímavé putování doplněno poutavým výkladem s trasami dokonale obeznámených průvodců.

Spektrum našich produktů a služeb zahrnuje jak katalogové zájezdy (ubytování, doplňkové akce jsou většinou obsaženy v základní ceně), tak také vybrané zájezdy a služby na objednávku klienta (letenky, ubytování, dopravu, zajištění vstupenek na různé sportovní a kulturní akce, kongresovou turistiku) a v neposlední řadě rovněž i množství užitečných a cenných rad a informací na cestu od nás, našich partnerů i konkurentů.

Pro další informace navštivte Carnegie Travel Club a CTA Travel Blog.

Filozofie a vize

Naše základní filozofie

- umožnit uživatelům internetu využívat přehledně uspořádané informace o cestování,
- poskytovat hodnotné informace, které jsou vždy k dispozici, když je potřebujete, tak jak je potřeba,
- nalézat opravdové hodnoty v oblasti cestovního ruchu,
- upřednostnění hodnoty před množstvím,
- vzájemně vhodně propojovat cestování, služby a informace.

Vize 

Stát se vyhledávaným místem, kde naleznete hodnotné a užitečné informace & inspiraci pro online nakupování zájezdů, letenek a dalších služeb souvisejících s cestováním do celého světa. Být příjemným místem, kde si vždy vyberete z pohodlí domova služby dle svého přání.

Klíčové body

Jedinečná konkurenční výhoda skupiny spočívá, mimo jiné, v jasně definovaných klíčových bodech firemní kultury, stylu vedení a její organizační struktuře.

Firemní kultura

- pro dosažení úspěchu je důležitá správná volba cílů,
- sdílení hodnot etiky a zdraví na prvních místech,
- schopnost, odpovědnost, integrita, důvěra,
- výkonnost, dobrá pověst a týmová práce,
- přátelská a tvůrčí atmosféra,
- tvůrčí nadání jednotlivých zaměstnanců,
- motto firemní kultury: "Lidé jsou naším největším aktivem!".

Styl vedení

- uklidňující kontakt managementu se zaměstnanci,
- vůdčí osobnost jako týmový hráč,
- otevřená komunikace a osobní kontakty na všech úrovních,
- vytváření vzrušeného zanícení na všech úrovních,
- podpora protikladných názorů,
- angažovanost v "rozjíždění" nových projektů,
- management by měla práce bavit.

Organizační struktura

- skutečně podnikatelská organizace,
- rozhodování přenesené na co nejnižší úrovně,
- velice plochá, týmově uspořádaná organizace,
- organický růst vhodně doplněn akvizicemi,
- předávání informací obratem mezi managementem a zaměstnanci,
- rychlost: je lepší mít zhruba pravdu než se přesně mýlit.

Motta

Online relevantní informace pro manažery, podnikatele, studenty a všechny aktivní uživatele internetu.

Hodnotné informace, které jsou vždy k dispozici, když je potřebujete tak, jak je potřebujete.
Vždy bylo důležité umět rozpoznat hodnotné informace a ty předkládat ve správné formě k jejich dalšímu využití.

Také v minulosti platilo, že kdo měl správné informace ve správný čas, měl výhodu před ostatními.
Je dobré být správně informován a přitom nebýt zahlcen plytkými informacemi.

Všeobecné podmínky používání a ochrana dat

Podmínky používání a ochrana dat internetových stránek provozovaných společností Carnegie Travel Agency, s.r.o.

Před použitím této stránky si prosím pečlivě přečtěte podmínky pro její používání!
1. ledna 2017
Obecná ustanovení
Společnost Carnegie Travel Agency, s.r.o. (dále jen "CTA") tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen "Podmínky používání") na internetové adrese www.carnegietravelagency.cz a na dalších registrovaných adresách (dále jen "Stránky").
Používání stránek
Váš přístup a použití této Stránky jsou výslovně podmíněny vaším souhlasem s Podmínkami používání. Dalšími vstupy a využíváním obsahu této Stránky jste vyjádřili svůj souhlas s těmito Podmínkami používání.
Provozovatel Stránek společnost CTA je oprávněna provádět bez oznámení změny, úpravy, doplnění nebo zrušení částí těchto Podmínek používání. Váš další přístup a používání Stránky po provedení jakékoliv takové změny předpokládá váš souhlas se změněnými Podmínkami používání.
Účel
Stránka slouží především k informativnímu účelu. Tyto Podmínky používání se vztahují výlučně ke Stránce a nikoliv k jakémukoliv produktu nebo službě nabízené společností CTA, jejíž podmínky se řídí příslušnými obchodními podmínkami a smlouvami s jejími zákazníky. Informace na této Stránce nejsou míněny jako podklad pro investiční nebo jiná rozhodnutí.
Odkazy na internetové stránky třetích stran
Stránky obsahují také odkazy na internetové stránky jiných společností a institucí, nad kterými nemá společnost CTA žádnou kontrolu. Při návštěvě těchto stránek je nezbytné se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Společnost CTA nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah, změny, aktualizace nebo případnou nefunkčnost internetových stránek třetích stran.
Všeobecná omezení využití
Informace poskytované na této Stránce nejsou určeny k distribuci nebo využití jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou v kterékoliv jurisdikci nebo zemi, ve které by taková distribuce nebo využití byly v rozporu s právem nebo ve které by poskytování těchto informací bylo podmíněno registrací společnosti CTA. Nejste oprávněni využít tuto Stránku k jakémukoliv nezákonnému účelu nebo jakýmkoliv způsobem, který by byl v rozporu s Podmínkami používání. Jste odpovědni za zajištění, že váš přístup a užití Stránky jsou v souladu s veškerými obecně závaznými právními normami. Nejste oprávněni rozšiřovat jakékoliv informace zveřejněné na Stránce nebo využívat Stránku nebo její obsah ke komerčním účelům. Veškerá práva, která nejsou Podmínkami používání výslovně udělena, jsou vyhrazena.
Vlastnická práva
Veškeré obchodní značky, loga a materiály, které lze okopírovat včetně textu, grafické a jiné symboly (společně dále jen "Materiály ve Vlastnictví") zveřejněné na Stránce jsou vlastnictvím společnosti CTA, jejich klientů nebo obchodních partnerů. Berete na vědomí, že tyto Materiály ve Vlastnictví jsou chráněny obchodní značkou, právem kopírování, mezinárodními smlouvami nebo jiným duševním majetkem a zákony o vlastnických právech České republiky, Spojených Států Amerických a jiných zemí a že neoprávněné využití Stránky nebo Materiálů ve Vlastnictví může porušovat takové zákony. Žádné údaje zveřejněné na Stránce nejsou považovány (v důsledku překážky žalobního práva nebo jiným způsobem) za udělení jakékoliv licence nebo práva využití Materiálů ve Vlastnictví jinak, než jak je výslovně uvedeno v těchto Podmínkách používání. Jakákoliv statutární obchodní značka zveřejněná na Stránce se řídí statutem obchodních značek platným v České republice, pokud není uvedeno jinak.
Ochrana dat
Ochrana osobních údajů se týká výlučně informací získaných online a využívá postupy Stránky. Společnost CTA si je plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a řádně dodržuje principy jejich ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Tyto Podmínky používání popisují, které druhy informací od uživatelů této Stránky shromažďujeme, jak s těmito informacemi nakládáme a jak mohou sami uživatelé činit kvalifikovaná rozhodnutí týkajících se sdílení osobních údajů se společností CTA.
Při návštěvě našich stránek nebo použití některých z našich produktů či služeb můžete být požádáni o poskytnutí údajů (např. vašeho jména, názvu vaší společnosti, adresy, čísla telefonu a faxu, e-mailové adresy a dalších informací) umožňujících vaši identifikaci a kontakt s vámi. Tyto informace nám umožňují poskytovat přesně takové služby, které právě potřebujete a které jsou uživatelsky přívětivé. Poskytnutí určitých služeb může být podmíněno vaší registrací.
Obdobně jako jiné komerční webové stránky, naše Stránka využívá standardní technologii nazývanou "cookies" a evidence webového serveru ke sběru informací o tom, jak je užívána naše Stránka. Cookies je softwarové zařízení webového prohlížeče (malé datové soubory uložené webovým prohlížečem na vašem pevném disku), které umožňuje webovým serverům identifikovat počítač použitý k přístupu na Stránku. Cookies slouží ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu a k lepšímu uspokojování vašich potřeb při používání internetu. Většina prohlížečů je automaticky nastavena na akceptaci souborů cookies. Informace shromažďované prostřednictvím cookies a evidence webových serverů mohou zahrnovat datum a čas návštěvy, prohlížené stránky, čas strávený na naší Stránce a webové stránky navštívené těsně před a po naší Stránce.
Kdykoliv můžete poskytnutí osobních údajů odmítnout nebo vyřadit soubory cookies na vašem počítači odpovídajícím vyznačením v menu preferencí nebo volby ve vašem prohlížeči. Je však možné, že některé části naší Stránky nebudou fungovat správně, pokud vyřadíte cookies. Měli byste se poradit s vaším výrobcem nebo poskytovatelem prohlížeče, jestliže máte jakékoliv otázky týkající se vyřazení cookies.
Vámi poskytnuté informace o vás, vaší společnosti, a to včetně vaší e-mailové adresy nebo jiných údajů umožňujících identifikaci, může společnost CTA poskytnout třetím stranám, jako jsou např. výrobci, dodavatelé nebo jiné subjekty, jež jsou zapojeny do distribučního řetězce při dodávce produktu nebo při zajišťování služeb, které byly vámi vyžádány. Společnost CTA může rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na této Stránce.
Společnost CTA může zveřejnit informace o vás nebo vaší společnosti, pokud se v dobré víře domnívá, že se od ní požaduje, aby tak učinila v souladu se zákonem nebo se soudním řízením, aby reagovala na reklamace nebo aby chránila práva, majetek a bezpečnost vlastníka nebo provozovatele této Stránky a dalších subjektů.
Tato Stránka obsahuje spojení na stránky třetích stran, stejně jako na jiné stránky vlastněné nebo provozované společností CTA. Další společnosti, které poskytují služby na této Stránce nebo jež inzerují na této Stránce či na ní mají svůj odkaz, mohou používat cookies nebo shromažďovat další informace o vás, pokud přejdete na jejich internetovou stránku. Prosím, mějte na paměti, že společnost CTA nenese odpovědnost za způsob ochrany soukromých údajů stránek jakékoliv třetí strany. Prosím, uvědomte si rovněž, že způsob takové ochrany jiných stránek vlastněných nebo provozovaných společností CTA se může výrazně lišit od programu ochrany této Stránky. Proto doporučujeme našim uživatelům pročíst si způsob ochrany soukromých údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné informace.
Zřeknutí se záruk
Informace a materiály uvedené na Stránce včetně jejího obsahu, textu, grafiky, tabulek a dalších položek jsou poskytovány společností CTA na bázi "tak, jak jsou k dispozici" a společnost CTA neposkytuje záruku pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů a rovněž se tímto zříká ručení, v celém rozsahu umožněném použitelným právem, za jakékoliv a veškeré podmínky, implikované a zákonné záruky nebo jiné požadavky včetně avšak bez omezení na záruky za správné pojmenování, neporušení cizích práv, uspokojivou kvalitu, prodejnost a způsobilost ke specifickému účelu. Bez omezení na výše uvedené, společnost CTA neručí za to, že provoz této Stránky zůstane nepřerušen nebo bez omylů, že chyby budou opraveny a že tato Stránka nebo její skupinový systém nebudou napadeny viry nebo nevykáží jiné škodlivé prvky.
Společnost CTA neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy nebo inzerce, uveřejněné na Stránce a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí jejich reklamy nebo inzerce.
Omezení právní odpovědnosti
V žádném případě nebude společnost CTA nebo její obchodní partneři odpovídat vám nebo jakékoliv třetí straně za škody jakéhokoliv druhu vzniklé jakýmkoliv způsobem, přímo nebo nepřímo, v souvislosti s vaším vstupem nebo využitím Stránky (společně dále jen "Ztráty") a vy se tímto výslovně a neodvolatelně zříkáte, v celém rozsahu umožněným použitým zákonem, jakéhokoliv práva požadovat nebo vymáhat takové Ztráty. Bez omezení předchozí věty, společnost CTA nebude odpovídat za jakékoliv přímé, zvláštní, vedlejší, nepřímé nebo následné Ztráty (včetně, avšak bez omezení ztráty zisku, ztráty obchodu nebo dat nebo ztrátu dobré pověsti) vzniklé ve spojitosti s vaším využitím Stránky, i kdyby společnost CTA nebo jakákoliv jiná strana byla vyrozuměna o této možnosti. V případě, že výše uvedené omezení odpovědnosti bude shledáno neúčinným jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, souhlasíte, že úhrnná odpovědnost společnosti CTA za jakékoliv ztráty bude omezena částkou jednoho amerického dolaru (1 USD).
Řídící právo a jurisdikce
Výklad a uplatnění těchto Podmínek používání se řídí zákony České republiky, bez ohledu na jejich možné kolize s ustanoveními zákona. Jakýkoliv právní úkon provedený na základě nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami používání nebo vašeho přístupu nebo použití Stránky bude projednán výlučně příslušnými soudy se sídlem v České republice a vy tímto výslovně souhlasíte a podrobujete se takové jurisdikci a místu konání a předem se zříkáte jakékoliv námitky v této záležitosti.
Žádné prodlení nebo opomenutí společnosti CTA vykonat jakékoliv právo nebo požadovat dodržení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek používání nebude považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným z jakéhokoliv důvodu u soudu příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení pokládáno za oddělitelné od zbývajících podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost těchto zbývajících Podmínek používání.
Závěrečná ustanovení
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránce, s výjimkou těchto Podmínek používání, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Tyto Podmínky používání Stránky je oprávněn měnit či doplňovat pouze jejich provozovatel společnost CTA.
Aktuální Podmínky používání Stránky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
Další informace
V případě jakýchkoliv vašich dotazů týkajících se Podmínek používání nebo vašeho zájmu o další informace kontaktujte nás prosím kdykoliv na: info@carnegietravelagency.cz

Právní doložka

Webové stránky společnosti Carnegie Travel Agency, s.r.o. (dále jen "CTA") na internetové adrese www.carnegietravelagency.cz a na dalších registrovaných adresách (dále jen "Stránky") jsou připravovány výhradně za účelem poskytování informací třetích stran a tyto informace jsou od třetích stran přebírány, a to především o jimi nabízených produktech a poskytovaných službách. Tyto stránky jsou sestaveny společností CTA v dobré víře. Prosíme, abyste však vzali na vědomí, že tyto zprávy a informace mohou být nekompletní nebo mohou obsahovat nepřesnosti. Údaje a informace zde obsažené hovoří pouze o skutečnostech, které jsou uváděny a používány třetími stranami. Obsahy těchto zpráv a informací mohou být zastaralé. Společnost CTA neodpovídá za úplnost a přesnost zde obsažených informací. Společnost CTA není povinna a ani se nezavazuje aktualizovat tyto zprávy a informace. Společnost CTA si vyhrazuje právo kdykoli přidat, změnit nebo vypustit jakoukoli informaci na těchto webových Stránkách. Takto zveřejněné údaje a informace a jakékoli další reference o produktech a službách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk nebo podmínek.

Kontakty

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv informace týkající se cestovní agentury Carnegie Travel Agency, s.r.o. a jejích produktů nebo služeb nás kdykoliv kontaktujte. Rádi zodpovíme jekýkoliv Váš dotaz.

Kontaktní údaje

Tel.: +420 720 653 800
E-mail: info@fibg.cz

Identifikační a fakturační údaje 

Carnegie Travel Agency, s.r.o.
Sídlo: Ukrajinská 1487/2a, 100 00 Praha 10
Poštovní adresa: P.O.BOX 820, 111 21 Praha 1

IČ: 271 36 221
DIČ: CZ27136221

Společnost je zápsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98994